Information angående gränsvärden för tenn och koppar på båtbotten

Under 2018 gjordes en mätning av samtliga båtar som fanns på EBS två varv, resultaten skickades sedan ut till varje båtägare under 2019. Du som har en båt med värden som ligger högre än gränsvärdena behöver se till att din båtbotten saneras. Om du inte har kvar värdena för din båt så kan du maila Martin Ahlquist för att få dina uppgifter skickade till dig.

Kontakta Martin Ahlquist – martin.ahlquist@telia.com

Stockholms Stad har sedan tidigare tagit fram gränsvärden för hur mycket tenn och koppar som är godkänt på en båtbotten enligt nedan.

ÄmneRådgivande referensvärden för sanering
Tenn≥ 100 µg/cm2 
Koppar≥ 1000 µg/cm2

Läs mer om Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov

Nedladdningsbar PDF

Punschköret & Fiskarholmsköret 2021

Vi räknar i år med att återgå till mer normala förhållande men ändock beaktande den Pandemi som fortfarande råder.

Vi kommer dock inte att hålla något formellt skepparmöte innan start men ser fram mot en gemensam ärtsoppa efter seglingarna.

För att kunna beräkna deltagandet till ärtsoppan vill vi även i år att ni föranmäler er digitalt via webben. Startlista kommer också att läggas upp löpande vartefter anmälningarna kommer in.

OBS! I år går starten från Lilla Essinge båtklubb. Startavgiften är 40 kronor per båt för att täcka kökets utgifter. Startavgiften swishas till 070-464 12 00, Maria Hansson.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 31
johan.el.graf@gmail.com

Viktig information om sjösättningen 23 april

EBS informerar inför sjösättningen fredagen 2021-04-23.
Gäller endast medlemmar med båt som skall sjösättas.

Sjösättning sker på:
Broparken 07.00 – ca 13.00 (se viktig info om tider nedan)
Oxhålet ca. 13.00 – ca 17.00

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 (Coronavirus) gäller för båda hamnarna följande:

 • Max en person per båt ska närvara
 • Om man uppvisar minsta tecken på sjukdom eller tillhör någon riskgrupp och inte kan vara med vid sjösättningen ska man skicka en ersättare
 • Om det inte fungerar så måste man kontakta Hamnkapten senast samma morgon
 • Viktigt att alla tar ansvar och håller det avstånd myndigheterna rekommenderat
 • Medtag eget munskydd/skyddsmask om du har.
 • Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen och använd sunt förnuft.
 • När din båt är sjösatt eller din uppgift i arbetslaget är slutfört ska du lämna området eller hålla dig i din båt
 • Resp. klubbstuga är endast öppen för toalettbesök.

Förutom ovanstående gäller sedvanliga punkter som:

 • Ska du jobba på bojekan, Broparken? FLYTVÄST är påbjudet.
 • Pallningen ska vara tydligt märkt med ditt namn.
 • Ta med senaste försäkringsbeviset. Det SKA visas upp vid avprickning innan sjösättning.

Broparken:
Vi kommer att dela upp sjösättningen i Broparken i tre grupper:
Grupp 1: 07.00 – 09.00
Grupp 2: 09.00 – 11.00
Grupp 3: 11.00 – 13.00

Se separat email som kommer att skickas ut angående vilken grupp du tillhör. Listor med namn och tider finns även uppsatta i Broparkens klubbstuga.

För övriga frågor angående sjösättningen, vänligen kontakta hamnkapten för respektive varv.

EBS & Rena Mälaren

Ni har kanske hört talas om en grupp som heter ”Rena Mälaren” som dyker och rensar sjöbotten från allehanda skräp. De har bland annat skapat en lustig ”Hjulbock” av gamla bildäck. Den har stått vid Berzelii Park. ”Rena Mälaren” är ett ideellt projekt som EBS stödjer och på söndag är det vår tur!

Tid: 13 december med start ca kl 10 och färdigt kl 14.
Plats: Oxhålet.

De ser till att funnet skräp forslas bort och ett filmteam kommer att dokumentera det hela. Materialet som de fiskar upp kommer att användas till den nya filmsatsningen av actionthrillern Svart Krabba med Noomi Rapace i huvudrollen. Våra medlemmar får gärna hjälpa till att dra upp fynd och bära till container. Det är såklart frivilligt. Allt sker förvisso utomhus men tänk på att hålla corona-avstånd till varandra.

Mer om projektet:
Facebook: https://www.facebook.com/renamalaren/
Instagram: https://www.instagram.com/renamalaren/
Web: https://www.renamalaren.com

Punschköret & Fiskarholmsköret 2020

Trots rådande omständigheter med den pågående pandemin så vill vi ändå göra ett försök att genomföra årets segling med möjlighet för deltagarna att undvika kontakt med de andra båtarnas besättning. Vi begränsar därför antalet deltagande båtar till max 20 stycken. Båtar från Lilla Essinge båtklubb och EBS har företräde framför tidigare anmälda båtar från externa klubbar om det mot förmodan skulle bli fullt.

I år krävs därför digital föranmälan via webben. Startlista kommer också att läggas upp löpande vartefter anmälningarna kommer in.

Efter seglingen kommer det bli ett enklare ”mingel” utomhus för de som så önskar. Anmäl i förväg hur många som kan förväntas delta från respektive båt.

Eftersom det i år råder särskilda omständigheter så bjuder vi på anmälningsavgiften.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 24
johan.el.graf@gmail.com

Kallelse till EBS Medlemsmöte 25/8

Kallelse till EBS Medlemsmöte tisdag 25/8 19:00 på Broparken

På tisdag 25 augusti är det dags för årets första medlemsmöte. Vårens möte
ställdes in pga covid -19. Nu gör vi ett försök, utnyttjar årstiden och håller mötet utomhus. Klädsel efter väder. I övrigt följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen samt använder sunt förnuft.

EBS, genom Broparkens klubbhusfogde Olof Willgren bjuder som vanligt på
kaffe och kaka.

Tisdag 25 augusti 2020, klockan 19.00
Plats: Klubbhuset Broparken
Kallade: Samtliga medlemmar i EBS

Genomförande och plan för byte till nytt låssystem

Till samtliga medlemmar Essinge Båtsällskap:

Essinge Båtsällskap byter låssystem

Tidpunkten för byte av våra lås närmar sig. Nedan följer information gällande utdelning av nyckelbrickor samt preliminär tidsplan för installationen.

Som tidigare informerats kommer installationen av lås att ske i omgångar varför man måste ha tillgång till såväl nyckel som nyckelbricka fram till dess samtliga lås är utbytta. Planen är att hänglåsen på fordonsgrindarna vid Oxhålet och Broparken blir sist ut att få nya lås varför man fram till dess alltid kommer in på respektive varv med den gamla nyckeln.

Enligt tidigare information var slutdatum för betalning av nyckelbricka/or den 20 maj, maximalt två per medlem, pris 350 kr/nyckelbricka.

Om du missat att betala gör detta omgående till Plusgiro 15 38 53-7 eller Bg 189-7156, ange namn och medlemsnummer

Tidsplan:

 • Utdelning av nyckelbrickor Oxhålet 2020-06-04 kl 17.00 – 19.00
 • Utdelning av nyckelbrickor Broparken 2020-06-09 kl 17.00 – 19.00
 • Byte av lås påbörjas 2020-06-11
 • Byte av lås genomfört 2020-06-21 (preliminärt)

När samtliga lås är bytta kan du lämna nycklar till nuvarande låssystem till metallåtervinning.

Frågor kan med fördel ställas till:
barbro.sedlenieks@comhem.se (Säkerhetsgruppen)
martin.ahlquist@telia.com (Ekonomi)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Essinge Båtsällskap / Säkerhetskommittén

Essinge Båtsällskap byter låssystem

Till samtliga medlemmar Essinge Båtsällskap:

EBS har ett stort antal lås och tyvärr ett stort antal nycklar på drift. Styrelsen har därför uppdragit åt Säkerhetsgruppen ta fram förslag på nytt låssystem med målsättning att slippa nycklar och förenkla hanteringen.

Arbetet har nu gått i lås och klubben kommer fram till sommaren att få ett nytt elektroniskt låssystem där man i stället för traditionell nyckel använder en plastbricka – enkelt och smidigt. Alla lås, fasta såväl som hänglås, ersätts; Broparken, Oxhålet och Älghorn.

Bytet av lås kommer att ske i omgångar varför vi under tiden fram till färdig installation kommer att behöva såväl den gamla nyckeln som den nya nyckelbrickan.

Utmaningen blir att få ut nyckelbrickorna till alla medlemmar vilket skall ske genom utdelning vid ett antal tillfällen på Broparken respektive Oxhålet. För att få en bricka krävs att du betalt i förskott 350 kr per bricka, maximalt två brickor per medlem.

 • Bestäm dig för om du behöver en eller två nyckelbrickor
 • Betala 350 kr eller 700 kr, gärna omgående men senast den 20 maj
  • Plusgiro 15 38 53-7 eller Bg 189-7156, ange ditt medlemsnummer
 • Besked om datum för utlämning av nyckelbrickor skickas ut via mail och anslås i respektive klubbhus
 • De gamla nycklarna blir efter genomfört utbyte värdelösa varför vi rekommenderar att du kastar dessa i metallåtervinningen

Frågor med anledning av nyckelbyte kan mailas till:
barbro.sedlenieks@comhem.se (Säkerhetsgruppen)
martin.ahlquist@telia.com (Ekonomi)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Essinge Båtsällskap / Säkerhetskommittén

Städkväll 5/5 och Medlemsmöte 26/5

EBS Styrelse informerar:

Det är ju onekligen konstiga tider nu och det verkar ju som att vi får ställa in oss på att denna vår och sommar blir något helt annat än vi är vana vid. När det gäller verksamheten i EBS ser den ut som följer:

 1. Städkväll 5 maj genomförs på samma vis som tidigare arbetsdag 4 april. D.v.s. den är frivillig och de som är friska, inte tillhör någon riskgrupp och som vill hjälpa till samlas på utsatt tid kl. 18:00. Avgift i anledning av frånvaro kommer inte att tas ut.
 2. Medlemsmötet 26 maj ställs in. Enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Med vänliga hälsningar,
EBS Styrelse