Punschköret & Fiskarholmsköret 2020

Trots rådande omständigheter med den pågående pandemin så vill vi ändå göra ett försök att genomföra årets segling med möjlighet för deltagarna att undvika kontakt med de andra båtarnas besättning. Vi begränsar därför antalet deltagande båtar till max 20 stycken. Båtar från Lilla Essinge båtklubb och EBS har företräde framför tidigare anmälda båtar från externa klubbar om det mot förmodan skulle bli fullt.

I år krävs därför digital föranmälan via webben. Startlista kommer också att läggas upp löpande vartefter anmälningarna kommer in.

Efter seglingen kommer det bli ett enklare ”mingel” utomhus för de som så önskar. Anmäl i förväg hur många som kan förväntas delta från respektive båt.

Eftersom det i år råder särskilda omständigheter så bjuder vi på anmälningsavgiften.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 24
johan.el.graf@gmail.com