Viktig information om sjösättningen 23 april

EBS informerar inför sjösättningen fredagen 2021-04-23.
Gäller endast medlemmar med båt som skall sjösättas.

Sjösättning sker på:
Broparken 07.00 – ca 13.00 (se viktig info om tider nedan)
Oxhålet ca. 13.00 – ca 17.00

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 (Coronavirus) gäller för båda hamnarna följande:

 • Max en person per båt ska närvara
 • Om man uppvisar minsta tecken på sjukdom eller tillhör någon riskgrupp och inte kan vara med vid sjösättningen ska man skicka en ersättare
 • Om det inte fungerar så måste man kontakta Hamnkapten senast samma morgon
 • Viktigt att alla tar ansvar och håller det avstånd myndigheterna rekommenderat
 • Medtag eget munskydd/skyddsmask om du har.
 • Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen och använd sunt förnuft.
 • När din båt är sjösatt eller din uppgift i arbetslaget är slutfört ska du lämna området eller hålla dig i din båt
 • Resp. klubbstuga är endast öppen för toalettbesök.

Förutom ovanstående gäller sedvanliga punkter som:

 • Ska du jobba på bojekan, Broparken? FLYTVÄST är påbjudet.
 • Pallningen ska vara tydligt märkt med ditt namn.
 • Ta med senaste försäkringsbeviset. Det SKA visas upp vid avprickning innan sjösättning.

Broparken:
Vi kommer att dela upp sjösättningen i Broparken i tre grupper:
Grupp 1: 07.00 – 09.00
Grupp 2: 09.00 – 11.00
Grupp 3: 11.00 – 13.00

Se separat email som kommer att skickas ut angående vilken grupp du tillhör. Listor med namn och tider finns även uppsatta i Broparkens klubbstuga.

För övriga frågor angående sjösättningen, vänligen kontakta hamnkapten för respektive varv.