Information angående gränsvärden för tenn och koppar på båtbotten

Under 2018 gjordes en mätning av samtliga båtar som fanns på EBS två varv, resultaten skickades sedan ut till varje båtägare under 2019. Du som har en båt med värden som ligger högre än gränsvärdena behöver se till att din båtbotten saneras. Om du inte har kvar värdena för din båt så kan du maila Martin Ahlquist för att få dina uppgifter skickade till dig.

Kontakta Martin Ahlquist – martin.ahlquist@telia.com

Stockholms Stad har sedan tidigare tagit fram gränsvärden för hur mycket tenn och koppar som är godkänt på en båtbotten enligt nedan.

ÄmneRådgivande referensvärden för sanering
Tenn≥ 100 µg/cm2 
Koppar≥ 1000 µg/cm2

Läs mer om Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov

Nedladdningsbar PDF