Styrelsen

Mail till styrelsen: info@essingebatsallskap.se

Ordförande
Mårten Lilja
08-6498478, 070-2350095

Vice ordförande
Mette Poulsen
0704-957731

Sekreterare
Fredrik Billmark

Vice sekreterare
Kenneth Nola
0705 72 6794
kenneth.nola@gmail.com

Kassör
Eric Martin
070-592 28 99
eric.martin@afema.se

Vice kassör
Martin Ahlquist
0706-069492

Hamnkapten
Lars-Åke Severbrink
08-656 20 78, 08-13 32 42, 070-498 09 05

Vice hamnkapten
Arne Larsson
Martin Larsson

Kanot- och Kajakansvarig
Magnus Colling
070-0017710

Klubbholmsfogde
Rikard Krüger
070-2570623
rikardk90@gmail.com

IT-ansvarig
Johan Cedercrona
johan.cedercrona@gmail.com

Miljöansvarig
Jorma Pitkänen
070-8527725