Essinge Båtsällskap byter låssystem

Till samtliga medlemmar Essinge Båtsällskap:

EBS har ett stort antal lås och tyvärr ett stort antal nycklar på drift. Styrelsen har därför uppdragit åt Säkerhetsgruppen ta fram förslag på nytt låssystem med målsättning att slippa nycklar och förenkla hanteringen.

Arbetet har nu gått i lås och klubben kommer fram till sommaren att få ett nytt elektroniskt låssystem där man i stället för traditionell nyckel använder en plastbricka – enkelt och smidigt. Alla lås, fasta såväl som hänglås, ersätts; Broparken, Oxhålet och Älghorn.

Bytet av lås kommer att ske i omgångar varför vi under tiden fram till färdig installation kommer att behöva såväl den gamla nyckeln som den nya nyckelbrickan.

Utmaningen blir att få ut nyckelbrickorna till alla medlemmar vilket skall ske genom utdelning vid ett antal tillfällen på Broparken respektive Oxhålet. För att få en bricka krävs att du betalt i förskott 350 kr per bricka, maximalt två brickor per medlem.

  • Bestäm dig för om du behöver en eller två nyckelbrickor
  • Betala 350 kr eller 700 kr, gärna omgående men senast den 20 maj
    • Plusgiro 15 38 53-7 eller Bg 189-7156, ange ditt medlemsnummer
  • Besked om datum för utlämning av nyckelbrickor skickas ut via mail och anslås i respektive klubbhus
  • De gamla nycklarna blir efter genomfört utbyte värdelösa varför vi rekommenderar att du kastar dessa i metallåtervinningen

Frågor med anledning av nyckelbyte kan mailas till:
barbro.sedlenieks@comhem.se (Säkerhetsgruppen)
martin.ahlquist@telia.com (Ekonomi)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Essinge Båtsällskap / Säkerhetskommittén