Genomförande och plan för byte till nytt låssystem

Till samtliga medlemmar Essinge Båtsällskap:

Essinge Båtsällskap byter låssystem

Tidpunkten för byte av våra lås närmar sig. Nedan följer information gällande utdelning av nyckelbrickor samt preliminär tidsplan för installationen.

Som tidigare informerats kommer installationen av lås att ske i omgångar varför man måste ha tillgång till såväl nyckel som nyckelbricka fram till dess samtliga lås är utbytta. Planen är att hänglåsen på fordonsgrindarna vid Oxhålet och Broparken blir sist ut att få nya lås varför man fram till dess alltid kommer in på respektive varv med den gamla nyckeln.

Enligt tidigare information var slutdatum för betalning av nyckelbricka/or den 20 maj, maximalt två per medlem, pris 350 kr/nyckelbricka.

Om du missat att betala gör detta omgående till Plusgiro 15 38 53-7 eller Bg 189-7156, ange namn och medlemsnummer

Tidsplan:

  • Utdelning av nyckelbrickor Oxhålet 2020-06-04 kl 17.00 – 19.00
  • Utdelning av nyckelbrickor Broparken 2020-06-09 kl 17.00 – 19.00
  • Byte av lås påbörjas 2020-06-11
  • Byte av lås genomfört 2020-06-21 (preliminärt)

När samtliga lås är bytta kan du lämna nycklar till nuvarande låssystem till metallåtervinning.

Frågor kan med fördel ställas till:
barbro.sedlenieks@comhem.se (Säkerhetsgruppen)
martin.ahlquist@telia.com (Ekonomi)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Essinge Båtsällskap / Säkerhetskommittén