Information och anmälan till Punschköret & Fiskarholmsköret

Resultatlista 2020


Punschköret & Fiskarholmsköret är vår årliga segling och går av stapeln lördag 12 september 2020 med start och mål vid Broparken, Stora Essingen.

Eftersom det råder särskilda omständigheter just nu så kommer vi att bjuda på anmälningsavgiften i år och hoppas att så många som möjligt ändå kan vara med.

OBS! I år krävs föranmälan till Punschköret & Fiskarholmsköret via formuläret längst ned på sidan. På grund av den rådande pandemin begränsar vi antalet deltagande båtar till max 20 stycken. Båtar från Lilla Essinge båtklubb och EBS har företräde framför tidigare anmälda båtar från externa klubbar om det mot förmodan skulle bli fullt.

Efter seglingen kommer det bli ett enklare ”mingel” utomhus för de som så önskar. Anmäl i förväg hur många som kan förväntas delta från respektive båt.

Årets SRS-tal hittar ni på: Svensk segling SRS-tabeller.

I anmälan ska du även själv ange er starttid som tas fram med hjälp av ditt SRS-tal i tabellen för starttider nedan.

Se lista med anmälda båtar 2020


Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 24
johan.el.graf@gmail.com


Seglingsföreskrifter

Regler
Väjningsreglerna gäller därefter gäller sunt förnuft. Deltagande kan ske på mätetal enligt SRS och SRSs. Mätbrev behöver inte uppvisas men angivet mätetal motiveras.

Bana

Start och mållinje
Startlinjen utgörs av en tänkt linje mellan en flagga på pontonbryggan och en flaggboj.

Startordning
Jaktstart tillämpas.
Respektive starttid är beroende av SRS/SRSs tal och framgår av bifogad lista.

Startprocedur
Signal blåses klockan 10,00. Därefter blåses signal på de minuter som framgår av startpersonalens startlista.

Resultat
Seglad tid kommer att omräknas korrigerad tid enligt SRS. Således inte garanterat att första båt i mål vinner.

Enskild återkallelse
Vid eventuell tjuvstart avges i stället för en ljudsignal upprepat tutande och viftande från startpersonalen. Omstart sker genom att startlinjen passeras återigen.

Protester
Protester undanbeds med bestämdhet.

Max tid
Båt som ej har passerat mållinjen klockan 15,30 anses ha brutit seglingen.


Tabell för starttider Punschköret & Fiskarholmsköret

SRS mindre änStarttid
<0,71010:00
<0,72010:03
<0,73010:05
<0,74010:08
<0,75010:10
<0,76010:12
<0,77010:14
<0,78010:16
<0,79010:19
<0,80010:20
<0,81010:22
<0,82010:24
<0,83010:26
<0,84010:28
<0,85010:30
<0,86010:32
<0,87010:33
<0,88010:35
<0,89010:37
<0,90010:38
<0,91010:40
<0,92010:41
<0,93010:43
<0,94010:44
<0,95010:46
<0,96010:47
<0,97010:48
<0,98010:50
<0,99010:51
<1,00010:52
<1.01010:54
<1,02010:55
<1.03010:56
<1,04010:57
<1.05010:58
<1,06011:00
<1.07011:01
<1,08011:02
<1.09011:03
<1,10011:04
<1.11011:05
<1,12011:06
<1.13011:07
<1,14011:08
<1.15011:09
<1,16011:10
<1.17011:11
<1,18011:12
>1,18011:13

Anmälan till Punschköret & Fiskarholmsköret