Kontakt

Postadress
Essinge Båtsällskap
Gammelgårdsvägen 41
112 64 STOCKHOLM

Email
info@essingebatsallskap.se

Telefonnummer
Hamnkapten, Lars Severbrink
08-656 20 78 / 08-13 32 42 / 070-498 09 05

Hamnkapten, Arne Larssson
08-656 86 25 / 070-2188667

Klubbholmsfogde Älghorn, Rikard Krüger
070-2570623 / rikardk90@gmail.com

Ordförande, Mårten Lilja
08-6498478 / 070-2350095

Bankgirokonto
189-7156

Swish (Obs! Skall ENDAST användas för Älghornsbetalningar)
123 188 0152

Essinge Båtsällskap på Facebook