Avgifter

Medlemsavgifter
Inträdesavgift 1300:-
Årsavgift 700:-
Medlemsbyte 200:-

Avgifter hamn- och varv
Hamnavgift, sommarplats Båtbredd (m) x 1190:-
Ponton eller kajplats under sommaren Båtlängd(m) x 780:-
Extra avgift för ej sjösatt båt efter ordinarie sjösättning;
dock högst motsvarande sommarplats
60:-/dygn
Hamnplats, tillfällig, efter hamnkaptens medgivande: 21:- per kajmeter och dygn, lägst per dygn 60:-
Jolle, kanot, kajak per styck för icke båtägare 750:-
Kanot, kajak för båtägare 750:-
Extra upptagning och sjösättning med hamnens kran 700:-
Varvsavgift vinterplats Båtlängd (m) x Båtbredd (m) x 120:-
Ponton-, brygg-, bom- eller kajplats under vintern. Max 18 kvm (2018 15 kvm) 1960:-
Ponton-, brygg-, bom- eller kajplats under vintern. >18 kvm (2018 15 kvm) 3920:-
Hamnplats 1 vecka före upptagning och 1 vecka efter sjösättning
för ej sommarliggare. Plats endast efter hamnkaptens medgivande
Fritt
Avgift för båt på hamnområde eller förtöjd i EBS hamn
utan hamnkaptens medgivande
700:- + 200:-/dygn
Avgift för underlåtelse att följa hamnkaptens anvisning 700:-
Frånvaro vid Upptagning/Sjösättning av egen båt 1400:-
Avgift vid för sen ankomst/frånvaro vid upptagning eller sjösättning 700:-
Avgift vid underlåten arbetsplikt – varven 700:-
Avgift vid ej godkänd elanslutning 700:-
Avgift vid underlåten arbetsplikt, Älghorn 1300:-
Kontrollavgift för parkering utanför Broparksvarvet 700:-
Hyra Broparken t.ex. för privat organiserad fest 1650:-
Hyra Oxhålet t.ex. för privat sammankomst 600:-

Avgifter Älghorn
Se avgifter på Älghorn  

Övriga avgifter
Avgift för påminnelse vid försenad inbetalning 200:-
Klubbnyckel 400:-
Standert 250:-
Klubbmössa, vit med EBS logo 250:-
  1. Båtlängd Båtens mått ska vara totalmått. De skall inkludera utanpåliggande roder, utstickande pulpit, bogspröt, badplattform, drev, utombordsmotor m.m. som inte demonteras vid upptagningen. Mått tagna på detta sätt kan skilja sig från de av konstruktörer och tillverkare lämnade måtten.
  2. Utrustning för pallning och/eller upptagning med masten på Denna avgift debiteras medlem som ej följer hamnkaptens anvisning om hur utrustningen för pallning skall vara utformad. Avgiften kan även debiteras medlem som har masten på vid upptagningen utan att i förväg erhållit skriftligt tillstånd av hamnkapten.