Hyra klubbhus i Broparken och Oxhålshamnen

Som medlem i EBS har du möjlighet att hyra klubbhusen i Broparken och Oxhålshamnen. För aktuella priser se avgifter under hamn- och varv.

För mer information och bokning, kontakta klubbhusfogde för respektive hamn.

Regler och checklista för uthyrning av EBS klubbhus
Broparken och Oxhålshamnen

Allmän information
Medlemmar i EBS har tillgång till klubbhuset, även när uthyrning sker. Ingen uthyrning sker under april.

Ansvar & Ordningsregler:
Den som hyr lokalen är ansvarig för nyttjande av lokalen, städning av lokalen samt för eventuella störningar som arrangemang i lokalen kan förorsaka föreningens medlemmar. Den som hyr förbinder sig att följa ordningsreglerna, anslagna i klubbhuset. Ansvarig person ska finnas på plats när verksamhet pågår. Förhyrd tid får ej överlåtas i andra hand.

Inventarier ska hanteras varsamt och efter användandet återställas på plats. Skador på anläggningen eller inventarier ska omgående anmälas till styrelsen. Hyresgäst kan
bli ansvarig för uppkommen skada.

Städning
Kontrollera själv lokalen innan nyttjandet, vid frågor kontakta Klubbhusfogden. Efter hyrestillfället, städa och ställ i ordning enligt checklista nedan. Städning ska vara klar samt återlämning av nyckel till städskåp ska ske senast 14:00 påföljande dag (eller enligt överenskommelse). Vid överträdelse kan EBS ålägga den som nyttjar lokalen att betala kostnaderna för en fackmässig städning.

Checklista städning
❑ Toaletter och handfat ska städas
❑ Sopor ska bortforslas av uthyrare, ej läggas i EBS kärl
❑ Golven ska dammsugas och våttorkas
❑ Återställ stolar och bord
❑ Bord och avställningsytor ska torkas av
❑ Bestick, porslin och glas ska diskas, torkas och plockas in i skåp och lådor
❑ Nyckel till städskåp återlämnas