Medlemsansökan

Kötiden för båtplats är för närvarande 4-5 år.

Läs först våra inträdesregler här: Inträdesregler och information till nya medlemmar

För ansökan ring någon av våra hamnkaptener.

Lars-Åke Severbrink
08-656 20 78 / 08-13 32 42 / 070-498 09 05

Arne Larsson
070-218 86 67 / arne.larsson@outlook.com