Funktionärer

Hamn- och varvskommitté
Lars-Åke Severbrink (Hamnkapten) 08-656 20 78, 08-13 32 42
Arne Larsson (Vice hamnkapten) 08-656 86 25, 070-2188667
Martin Larsson (Vice hamnkapten)
Magnus Colling (Kajakansvarig)
Barbro Sedlenieks (Nyckelansvarig) 076-771  73 02
Niklas Ekelund 0708-767671
Björn Nobelius 08-10 47 60
Jorma Pitkänen 08-657 95 27
Rikard Nilsson, 0707-180948, rikard@afaab.nu

Klubbhusfogde Broparken
Olof Willgren 08-441 29 60

Klubbhusfogde Oxhålet
Christian Geisler, 0737-777092

Klubbmästare
Fredrik Billmark

Kajakansvarig
Magnus Colling, 070-0017710

Seglingskommitté/Ombud SSF:s mötesdagar
Johan Graf

Älghornskommitté
Rikard Krüger, 0702-570623, rikardk90@gmail.com
Tomas Bränge, 0706-651020, brange@bredband.net
Magnus Sjöstedt, 072-2016813, msj@kth.se
Stefan Wallius, 070-2781728, stefan.wallius@hotmail.com

Ombud vid SMBF:S mötesdagar
Mette Poulsen 0704-264445
Eric Martin 0705-922899

Försäkringsombud
Barbro Sedlenieks

Revisorer
Fredrik Billmark
Peter Lundström

Valberedningen
Ulf Sörenson (sammankallande)
Peter Lundström