Funktionärer

Hamn- och varvskommitté
Lars-Åke Severbrink.08-656 20 78, 08-13 32 42
Arne Larsson 08-656 86 25, 070-2188667
Martin Larsson
Jorma Pitkänen 08-657 95 27
Niklas Ekelund 0708-767671
Björn Nobelius 08-10 47 60

Klubbmästare
Fredrik Billmark

Klubbhusfogde Broparken
Olof Willgren 08-441 29 60

Klubbhusfogde Oxhålet
Christian Geisler, 0737-777092

Kajakansvarig
Magnus Colling
070-0017710

Seglingskommitté/Ombud SSF:s mötesdagar
Johan Graf
Lars Cedercrona

Älghornskommitté
Rikard Krüger, 0702-570623, rikardk90@gmail.com
Tomas Bränge, 0706-651020, brange@bredband.net
Rikard Nilsson, 0707-180948, rikard@afaab.nu
Anders Ahlqvist, 0708-489865, a-mek@hotmail.com
Malin Sagrén, 0703-555468, malinsagren@gmail.com
Anna Sunnerholm, 0762-106165, anna.sunnerholm@hotmail.com

Ombud vid SMBF:S mötesdagar
Mette Poulsen 0704-264445
Eric Martin 0705-922899

Försäkringsombud
Barbro Sedlenieks

Revisorer
Einar Blomberg
Bertil Larsson

Valberedningen
Ulf Sörenson (sammankallande)
Peter Lundström
Lars Cedercrona