Essinge Båtsällskap byter låssystem

Till samtliga medlemmar Essinge Båtsällskap:

EBS har ett stort antal lås och tyvärr ett stort antal nycklar på drift. Styrelsen har därför uppdragit åt Säkerhetsgruppen ta fram förslag på nytt låssystem med målsättning att slippa nycklar och förenkla hanteringen.

Arbetet har nu gått i lås och klubben kommer fram till sommaren att få ett nytt elektroniskt låssystem där man i stället för traditionell nyckel använder en plastbricka – enkelt och smidigt. Alla lås, fasta såväl som hänglås, ersätts; Broparken, Oxhålet och Älghorn.

Bytet av lås kommer att ske i omgångar varför vi under tiden fram till färdig installation kommer att behöva såväl den gamla nyckeln som den nya nyckelbrickan.

Utmaningen blir att få ut nyckelbrickorna till alla medlemmar vilket skall ske genom utdelning vid ett antal tillfällen på Broparken respektive Oxhålet. För att få en bricka krävs att du betalt i förskott 350 kr per bricka, maximalt två brickor per medlem.

 • Bestäm dig för om du behöver en eller två nyckelbrickor
 • Betala 350 kr eller 700 kr, gärna omgående men senast den 20 maj
  • Plusgiro 15 38 53-7 eller Bg 189-7156, ange ditt medlemsnummer
 • Besked om datum för utlämning av nyckelbrickor skickas ut via mail och anslås i respektive klubbhus
 • De gamla nycklarna blir efter genomfört utbyte värdelösa varför vi rekommenderar att du kastar dessa i metallåtervinningen

Frågor med anledning av nyckelbyte kan mailas till:
barbro.sedlenieks@comhem.se (Säkerhetsgruppen)
martin.ahlquist@telia.com (Ekonomi)

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Essinge Båtsällskap / Säkerhetskommittén

Städkväll 5/5 och Medlemsmöte 26/5

EBS Styrelse informerar:

Det är ju onekligen konstiga tider nu och det verkar ju som att vi får ställa in oss på att denna vår och sommar blir något helt annat än vi är vana vid. När det gäller verksamheten i EBS ser den ut som följer:

 1. Städkväll 5 maj genomförs på samma vis som tidigare arbetsdag 4 april. D.v.s. den är frivillig och de som är friska, inte tillhör någon riskgrupp och som vill hjälpa till samlas på utsatt tid kl. 18:00. Avgift i anledning av frånvaro kommer inte att tas ut.
 2. Medlemsmötet 26 maj ställs in. Enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Med vänliga hälsningar,
EBS Styrelse

Viktig information om sjösättningen 24 april

EBS informerar inför sjösättningen fredagen 2020-04-24.
Gäller endast medlemmar med båt som skall sjösättas.

Sjösättning sker på:
Broparken 07.00 – ca 13.00 (se viktig info om tider nedan)
Oxhålet ca. 13.00 – ca 17.00

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 (Coronavirus) gäller för båda hamnarna följande:

 • Max en person per båt ska närvara
 • Om man uppvisar minsta tecken på sjukdom eller tillhör någon riskgrupp och inte kan vara med vid sjösättningen ska man skicka en ersättare
 • Om det inte fungerar så måste man kontakta Hamnkapten senast samma morgon
 • Viktigt att alla tar ansvar och håller de från myndigheterna rekommenderat avstånd.
 • Medtag eget munskydd/skyddsmask om du har.
 • Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen och använd sunt förnuft.
 • När din båt är sjösatt eller din uppgift i arbetslaget är slutfört ska du lämna området eller hålla dig i din båt
 • Resp. klubbstuga är endast öppen för toalettbesök.

Förutom ovanstående gäller sedvanliga punkter som:

 • Ska du jobba på bojekan, Broparken? FLYTVÄST är påbjudet.
 • Pallningen ska vara tydligt märkt med ditt namn.
 • Ta med senaste försäkringsbeviset. Det SKA visas upp vid avprickning innan sjösättning.

Broparken:
Vi kommer att dela upp sjösättningen i Broparken i två grupper. Den första samlas 07.00 och den andra kl. 10.00. Se separat email som har skickats ut angående vilken grupp du tillhör.

För frågor angående sjösättningen, vänligen kontakta hamnkapten för respektive varv.

EBS miljöinfo: Angående förbud mot bottentvätt

Bottentvätt av båtar som har eller är målade med Biocid-färger är förbjudet.

Se nedan urklipp från Stockholms Miljöförvaltning:

”Att rengöra/tvätta båten över grusad mark eller vatten kan leda till stora koncentrationer av giftiga ämnen inom klubbens mark- och vattenområde. Se därför till att antingen rena tvättvattnet med avancerad rening (exempelvis spolplatta med avancerad rening) eller samla in allt tvättvatten för omhändertagning som farligt avfall.”

För mer info om bottentvätt: http://www.batmiljo.se/

/ Styrelsen