Punschköret & Fiskarholmsköret 2023

Lördag 9 september 2023. Start 10.00 Broparken

För att kunna beräkna deltagandet till ärtsoppan vill vi även i år att ni föranmäler er digitalt via webben. 

Vi kommer dock inte att hålla något formellt skepparmöte innan start men ser fram mot en gemensam ärtsoppa efter seglingarna.

Startavgiften är 40 kronor per båt för att täcka kökets utgifter. Startavgiften swishas till 070-464 12 00, Maria Hansson.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 24
johan.el.graf@gmail.com

Punschköret & Fiskarholmsköret 2022

Lördag 10 september 2022. Start 10.00 Broparken (Obs! Start sker alltså från Broparken och inte från Lilla Essingen som förra året).

För att kunna beräkna deltagandet till ärtsoppan vill vi även i år att ni föranmäler er digitalt via webben. Startlista kommer också att läggas upp löpande vartefter anmälningarna kommer in.

Vi kommer dock inte att hålla något formellt skepparmöte innan start men ser fram mot en gemensam ärtsoppa efter seglingarna.

OBS! I år går starten från Broparken. Startavgiften är 40 kronor per båt för att täcka kökets utgifter. Startavgiften swishas till 070-464 12 00, Maria Hansson.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 31
johan.el.graf@gmail.com

Information angående gränsvärden för tenn och koppar på båtbotten

Under 2018 gjordes en mätning av samtliga båtar som fanns på EBS två varv, resultaten skickades sedan ut till varje båtägare under 2019. Du som har en båt med värden som ligger högre än gränsvärdena behöver se till att din båtbotten saneras. Om du inte har kvar värdena för din båt så kan du maila Martin Ahlquist för att få dina uppgifter skickade till dig.

Kontakta Martin Ahlquist – martin.ahlquist@telia.com

Stockholms Stad har sedan tidigare tagit fram gränsvärden för hur mycket tenn och koppar som är godkänt på en båtbotten enligt nedan.

ÄmneRådgivande referensvärden för sanering
Tenn≥ 100 µg/cm2 
Koppar≥ 1000 µg/cm2

Läs mer om Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov

Nedladdningsbar PDF

Punschköret & Fiskarholmsköret 2021

Vi räknar i år med att återgå till mer normala förhållande men ändock beaktande den Pandemi som fortfarande råder.

Vi kommer dock inte att hålla något formellt skepparmöte innan start men ser fram mot en gemensam ärtsoppa efter seglingarna.

För att kunna beräkna deltagandet till ärtsoppan vill vi även i år att ni föranmäler er digitalt via webben. Startlista kommer också att läggas upp löpande vartefter anmälningarna kommer in.

OBS! I år går starten från Lilla Essinge båtklubb. Startavgiften är 40 kronor per båt för att täcka kökets utgifter. Startavgiften swishas till 070-464 12 00, Maria Hansson.

Länk: Mer information och anmälan

Vid frågor kontakta:
Johan Graf
070-517 30 31
johan.el.graf@gmail.com

Viktig information om sjösättningen 23 april

EBS informerar inför sjösättningen fredagen 2021-04-23.
Gäller endast medlemmar med båt som skall sjösättas.

Sjösättning sker på:
Broparken 07.00 – ca 13.00 (se viktig info om tider nedan)
Oxhålet ca. 13.00 – ca 17.00

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 (Coronavirus) gäller för båda hamnarna följande:

 • Max en person per båt ska närvara
 • Om man uppvisar minsta tecken på sjukdom eller tillhör någon riskgrupp och inte kan vara med vid sjösättningen ska man skicka en ersättare
 • Om det inte fungerar så måste man kontakta Hamnkapten senast samma morgon
 • Viktigt att alla tar ansvar och håller det avstånd myndigheterna rekommenderat
 • Medtag eget munskydd/skyddsmask om du har.
 • Läs folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen och använd sunt förnuft.
 • När din båt är sjösatt eller din uppgift i arbetslaget är slutfört ska du lämna området eller hålla dig i din båt
 • Resp. klubbstuga är endast öppen för toalettbesök.

Förutom ovanstående gäller sedvanliga punkter som:

 • Ska du jobba på bojekan, Broparken? FLYTVÄST är påbjudet.
 • Pallningen ska vara tydligt märkt med ditt namn.
 • Ta med senaste försäkringsbeviset. Det SKA visas upp vid avprickning innan sjösättning.

Broparken:
Vi kommer att dela upp sjösättningen i Broparken i tre grupper:
Grupp 1: 07.00 – 09.00
Grupp 2: 09.00 – 11.00
Grupp 3: 11.00 – 13.00

Se separat email som kommer att skickas ut angående vilken grupp du tillhör. Listor med namn och tider finns även uppsatta i Broparkens klubbstuga.

För övriga frågor angående sjösättningen, vänligen kontakta hamnkapten för respektive varv.

EBS & Rena Mälaren

Ni har kanske hört talas om en grupp som heter ”Rena Mälaren” som dyker och rensar sjöbotten från allehanda skräp. De har bland annat skapat en lustig ”Hjulbock” av gamla bildäck. Den har stått vid Berzelii Park. ”Rena Mälaren” är ett ideellt projekt som EBS stödjer och på söndag är det vår tur!

Tid: 13 december med start ca kl 10 och färdigt kl 14.
Plats: Oxhålet.

De ser till att funnet skräp forslas bort och ett filmteam kommer att dokumentera det hela. Materialet som de fiskar upp kommer att användas till den nya filmsatsningen av actionthrillern Svart Krabba med Noomi Rapace i huvudrollen. Våra medlemmar får gärna hjälpa till att dra upp fynd och bära till container. Det är såklart frivilligt. Allt sker förvisso utomhus men tänk på att hålla corona-avstånd till varandra.

Mer om projektet:
Facebook: https://www.facebook.com/renamalaren/
Instagram: https://www.instagram.com/renamalaren/
Web: https://www.renamalaren.com