Avgifter på Älghorn

Avgifter på Älghorn

Att besöka Älghorn är gratis för alla medlemmar, men nyttjande av vissa faciliteter har en blygsam avgift!

El-avgift 50 kr/dygn
Bastu och/eller dusch 0 kr/gång
Hamnavgift medlem 0 kr
Hamnavgift för gästbåtar 150 kr/påbörjat dygn
Hyttavgift 100 kr/hytt och dygn
Hyra av Friggeboden 150 kr/dygn
Hyra av ”Bröllopssviten” 150 kr/dygn

Hyra Älghorn, storstugan 700 kr
(Gäller endast användning av samlingslokalen ”Storstugan”, hyra för hytter tillkommer)

Avgift vid underlåten arbetsplikt 1300 kr

Betalning kan ske på följande vis (ange datum då du nyttjade Älghorn):

Swish: 123 188 0152

Plusgiro: 15 38 53-7

Bankgirokonto: 189-7156

Kontant:
– I slutet på bryggan på Älghorn finns en bössa där man kan erlägga kontant betalning. Även i bastun/duschen finns en lite bössa. Om fogden finns på Älghorn kanske han kan växla.